Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 ZÁKLADNÍ SIGNÁLY

 

 

   Základní signály - Dykovo desatero

Profesor Ing. Antonín Dyk se narodil 5. 3. 1871 v myslivně Harabaska v okrese Stříbro. Od roku 1920 působil na Vysoké škole zemědělské v Brně jako profesor ochrany lesů a myslivosti.V letech 1935 až 1937 byl děkanem a rektorem Vysoké šloly v Brně. Byl zvolen předsedou celostátní myslivecké organizace a zasloužil se o povznesení mravní a kultrurní hodnoty myslivce.

Vydal řadu publikací např. knihy o bažantnictví, hodnocení loveckých trofejí spárkaté zvěře, rybářství atd. Mito těchto aktivit byl také vynikajím hudebníkem. V roce 1936 složil lovecké signály, návěští a povely, celkem jich bylo 39.

Tento notový materiál, většinou podložený textem, je pokládán za závazný a je uznán za oficiální signály ČMMJ pod názvem "Dykovo desatero".

Využití jednotlivých signálů a fanfár je popsáno v rubrice "příležitosti".

Na této stránce si můžete prohlédnout notové zápisy těch nejhranějších skladeb z Dykova desatera.

  

 Lovu zdar  noty  
 Všeobecné vítání  noty  
 Počátek honu  noty  
 Počátek a konec leče  noty  
 Velká přestávka  noty  
 Konec přestávka  noty  
 Halali  noty  
 Slavnostní fanfára  noty  
 Konec honu  noty  

 

 čerpáno

http://www.trubacizdoubravy.cz/

 -- zpět na začátek stránky --

 Obrazek